forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

15-09-2016 Saniona/BioStock kursmål 100

til .

Kursmål Saniona kurs 100 BioStock 15-09-2016. BioStock väljer som en direkt konsekvens av den genomförda affären att göra en analysuppdatering där värdet av projektet justeras uppåt till 3,60 SEK. BioStocks kalkylerade SOTP-nuvärde för Saniona uppgår därmed till 100,70 SEK/aktie.
Kursmål Saniona
Selskab: Saniona
Finanshus: BioStock
Kurs: 100
Anbefaling:
Dato: 15-09-2016
Link: http://www.biostock.se/2016/09/analysuppdatering-saniona-an470-mot-schizofreni/
Kommentar:    BioStock väljer som en direkt konsekvens av den genomförda affären att göra en analysuppdatering där värdet av projektet justeras uppåt till 3,60 SEK. BioStocks kalkylerade SOTP-nuvärde för Saniona uppgår därmed till 100,70 SEK/aktie.
Link2:    http://www.newfinance.dk/component/content/article/10760/